Osteopathie

WAT IS OSTEOPATHIE

Bredere kijk
Osteopathie is een manuele geneeswijze die aan de basis heeft gestaan van de moderne manuele geneeswijzen zoals chiropractie en manuele therapie. Het onderscheidt zich door een bredere kijk op gezondheid, op het ontstaan van aandoeningen en blessures en op het terugkeren ervan. Het beschouwt het lichaam als een totaliteit en probeert het als één systeem te begrijpen. Met name hierin onderscheidt osteopathie zich van andere manuele geneeswijzen, zoals chiropractie en manuele therapie.

Osteopathie is gebaseerd op kennis uit de anatomie, fysiologie, neurologie en embryologie en is een veilige behandelmethode. Door anders naar de samenhang van deze kennisgebieden te kijken, zijn verrassende behandelresultaten mogelijk.

Osteopathie wordt veel toegepast bij klachten die lange tijd aanhouden of steeds terugkeren. Ook bij preventie van klachten en voor behoud van de gezondheid kan osteopathie helpen.

Lees meer > ‘Is osteopathie iets voor mij’ 

Zelfherstellend vermogen
Volgens de osteopathische principes heeft ons lichaam van nature het vermogen om zichzelf te genezen. Veel klachten gaan daarom vanzelf over. Wanneer het evenwicht in het lichaam verstoord raakt, gaat dit minder goed. Er ontstaan dan klachten die niet overgaan of blijven terugkeren. Een verstoring van het evenwicht kan optreden door bijvoorbeeld een ongeval, ziekte, een operatie, langdurige stressbelasting of slechte voeding.

Door bewegingsbeperkingen en blokkades in het weefsel op te heffen, helpt de osteopaat het lichaam om het vermogen voor zelfherstel terug te krijgen. Zijn primaire doel hierbij is om de onderliggende oorzaak weg te nemen. We zien dat de oorzaak zich vaak op een andere plaats bevindt dan waar de klacht zich manifesteert.

OSTEOPATHIE EN FYSIOTHERAPIE

Osteopathie en fysiotherapie kunnen elkaar goed ondersteunen bij het verbeteren van de gezondheid en bij preventie van blessures. Tijdens de therapie bij de osteopaat maar ook nadat de therapie is gestopt, kan fysiotherapie soms nuttig zijn. Beide disciplines richten zich op verbetering of behoud van de lichamelijke belastbaarheid en conditie. Ze vullen elkaar aan.

Fysiotherapie – is gespecialiseerd in sport en bewegen en richt zich bij een klacht voornamelijk op behandeling van het bewegingsapparaat (=spieren, botten, gewrichten). De behandeling is meer lokaal en vaak gaat het om acute klachten.

Osteopathie – richt zich op het bewegingsapparaat en ook op het organen- en craniosacraal bewegingssysteem. Het behandelt alle drie systemen en hun onderlinge relaties. Het primaire doel bij osteopathie is het wegnemen van de oorzaak. Osteopathie kan vaak helpen bij klachten die langere tijd aanhouden (chronisch) of steeds terugkeren.

Voor meer informatie www.care-inosteopathie.nl