Anderhalvelijns zorg met ViaSana

  • 29 augustus 2023

Binnen onze praktijk Fyzik Fysiotherapie te Wijchen is er iedere tweede maandagochtend van de maand een Physican Assistant, Chenelo Martijn, aanwezig in de praktijk voor een gezamenlijk spreekuur met onze fysiotherapeuten.

Veel patiënten met beweging- en pijnklachten maken een afspraak met de fysiotherapeut. Ook krijgt de fysiotherapeut veel verwijzingen vanuit de tweede lijn. De meeste patiënten kunnen goed behandeld worden door de fysiotherapeut, maar soms is extra advies nodig. Bijvoorbeeld omdat de patiënt pijn of beperking in mobiliteit houdt. De patiënt wordt doorverwezen naar de tweedelijns. Dikwijls met de verwachting dat er aanvullend diagnostiek of een operatie nodig is. Tot teleurstelling van de patiënt volgt vaak een conservatief advies, Het bezoek aan de tweede lijn had mogelijk niet gehoeven.

Met het anderhalvelijns-traject is de patiënt sneller geholpen en wordt onnodig dure zorg voorkomen. Fysiotherapeuten verzamelen ‘complexe casussen’, die normaal naar de tweede lijn doorgestuurd worden.
De PA van ViaSana kijkt mee waardoor de patiënt sneller en beter advies krijgt. Vaak een nieuwe conservatieve behandeling. Indien toch verwijzing naar de tweede lijn nodig is, gaat de patiënt met een advies naar de huisarts. De huisarts beoordeelt dit advies en maakt samen met de patiënt een keuze voor de vervolgzorg en zorginstelling.Door met verschillende zorgverleners naar uw probleem te kijken zijn wij ervan overtuigd, betere zorg leveren. Er wordt direct met u bepaald wat de juiste vervolgstappen zijn. Is een doorverwijzing nodig naar een ziekenhuis of kan het probleem goed door uw fysiotherapeut worden behandeld? Samen voor de beste zorg!